Vi vill tacka alla våra sponsorer, som hjälper oss med våra lottvinster och servering m.m