Föredrag

Alla föredragsrum  A + B Alla säljer sina egna biljetter


LÖRDAG


Föredragsrum A  15-20 st Avskärmat


11.00 – 11.45 

12.00 – 12.45 

13.00 – 13.45 

14.00 – 14.45 

15.00 – 15.45 

16.00 – 16.45

17.00 – 17.45


Föredragsrum B 10-15 st Trappa11.00 – 11.45

12.00 – 12.45

13.00 – 13.45

14.00 – 14.45

15.00 – 15.45

16.00 – 16.45

17.00 – 17.45

SÖNDAG
Föredragsrum A 15-20 st Avskärmat


11.00 – 11.45

12.00 – 12.45

13.00 – 13.45

14.00 – 14.45Föredragsrum B 10-15 st Trappa11.00 – 11.45

12.00 – 12.45

13.00 – 13.45

14.00 – 14.45

Välkomna